Kategorier
Nyheter

Korona-tilpasset terminliste

Sesongens terminliste har blitt oppdatert for å kunne gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernstiltak, og sikre alle deltakernes trygghet. Her leser du den oppdaterte terminlisten.


JUSTERT TERMINLISTE 
FOR NYGAARDS BATALJON 2020
Se viktig info om smittevernstiltak i bunn

Onsdag 29. april – Gratulasjonspelotongen – øving
Fremmøte på Småleken kl. 18.30. Kun underoffiserer og soldater på 13 år og eldre møter. Uten uniform, men med bue. Arrangementet er kun utendørs og all aktivitet skjer med minst 2 meters avstand mellom hver deltaker og i tråd med øvrige retningslinjer fra myndighetene.

Lørdag 2. mai – Eksersisdag
Fremmøte på Småleken kl. 15.30. Full uniform. Vi stiller opp med god avstand og gjennomfører eksersisen i henhold til gjeldende retningslinjer. Etter spredt pelotongseksersis i Nygårdsparken, marsjerer vi en runde i sentrum, før vi slutter av på Løven kl. 18.00. Arrangementet er kun utendørs og all aktivitet skjer med minst 2 meters avstand mellom hver deltaker og i tråd med øvrige retningslinjer fra myndighetene.

 Søndag 3. mai – Nordnæs Bataillon 162 år
Fremmøte på Løven kl. 17.00. Kun gratulasjonspelotongen møter. Galla. Avslutning ved Tollboden ca. kl. 18.30. Arrangementet er kun utendørs og marsjen skjer med minst 2 meters avstand mellom hver deltaker og i tråd med øvrige retningslinjer fra myndighetene.

 Onsdag 6. mai – Tilpasset friidrettsdag på Skansemyren
Fremmøte på Skansemyren Idrettsplass (kun idrettstøy) kl. 17.00 for 1. kompani (1. og 2. pelotong). Fremmøte for 2. kompani (3. og 4. pelotong og slagerne) kl. 18.15. De som ikke vet hvor Skansemyren møter slik: 1. kompani ved Fløibanens nedre stasjon i sentrum kl. 16.20, 2. kompani (og slagere) samme sted kl. 17.50. Kun 60-meter og lengdehopp blir avholdt. Konkurransene er kvalifiserende formedaljer og pokaler som deles ut på Landtursdagen. Avslutning på Skansemyren henholdsvis kl. 18.15 for 1. kompani, og kl. 19.30 for 2. kompani. Oppmøte kun i idrettstøy. Høydehoppkonkurransene vil bli avholdt senere, når forholdene tillater det. Arrangementet er kun utendørs og all aktivitet skjer med minst 2 meters avstand mellom hver deltaker og i tråd med øvrige retningslinjer fra myndighetene.

Lørdag 9. mai – Fellesutmarsj til Kalfaret
Fremmøte på Løven i Galla kl. 13.30. Vi marsjerer til byen og avholder en tilpasset fellesutmarsj med Dræggens og Nordnæs. Programmet vil bli lagt i tråd med gjeldende smittevernregler og vil derfor bli noe annerledes enn vanlig. Nærmere informasjon om dagen, med program, vil komme senere. Avslutning på Løven antas å bli ca. kl. 16.30. Arrangementet er kun utendørs og all aktivitet skjer med minst 2 meters avstand mellom hver deltaker og i tråd med øvrige retningslinjer fra myndighetene.

Onsdag 13. mai – Dræggens Buekorps 164 år
Fremmøte på Løven kl. 17.00. Kun gratulasjonspelotongen møter. Galla. Avslutning i Dreggen ca. kl. 18.30. Arrangementet er kun utendørs og marsjen skjer med minst 2 meters avstand mellom hver deltaker og i tråd med øvrige retningslinjer fra myndighetene.

Søndag 17. mai – Grunnlovsdagen
Fremmøte på Løven kl. 10.00 i Galla og med 17. mai-sløyfe på venstre bryst. Vi marsjerer til Nygårdsparken og bekranser Nygaardsgutten. Mer informasjon om videre marsjrute og program vil komme senere. Vi regner med å slutte av på Løven ca. kl. 11.30. Planlegging av dagen foregår i samarbeid med 17. maikomiteen i Bergen, og vi vil komme tilbake med nærmere informasjon. Arrangementet er kun utendørs og marsjen skjer med minst 2 meters avstand mellom hver deltaker og i tråd med øvrige retningslinjer fra myndighetene.

Søndag 24. mai – Fellesutmarsj til Nordnæsdalen
Dagen vil være vanskelig å gjennomføre etter det tradisjonelle programmet. Vi er i dialog med Nordnæs og Dræggens, og ser på mulighetene til å planlegge en annen type fellesutmarsj med et tilpasset program. Nærmere opplysninger vil bli gitt senere.

Lørdag 6. juni – Stafettkonkurranse mellom pelotongene
Fremmøte på Småleken kl. 15.30. Kun idrettstøy. Det avholdes stafettkonkurranse i Nygårsdparken, hvor én og én pelotong løper på tidtaking. Det vil bli delt ut en overraskelse på slutten av dagen. Avslutning på Småleken kl. 17.00. NB: Siste frist for tilbakelevering av vandrepokaler. Arrangementet er kun utendørs og all aktivitet skjer med minst 2 meters avstand mellom hver deltaker og i tråd med øvrige retningslinjer fra myndighetene. 

Lørdag 13. juni – Bueskyting
Fremmøte på Småleken kl. 15.30. Full uniform. Det holdes bueskytingskonkurranse med premier. Bueskytingen vil bli gjennomført oppdelt og under strenge avstands- og hygieneregler. Avslutning på Løven kl. 18.30. Arrangementet er kun utendørs og all aktivitet skjer med minst 2 meters avstand mellom hver deltaker og i tråd med øvrige retningslinjer fra myndighetene.

Søndag 14. juni – Landtursdag til Haakonsvern
Dagen vil være vanskelig å gjennomføre som vanlig. Vi ser på alternative muligheter for gjennomføring av landtursdagen. Nærmere informasjon vil bli gitt på et senere tidspunkt.  

VIKTIG, GENERELL INFORMASJON

  • Koronaepidemien medfører at aktivitetene i Nygaards Bataljon må tilpasses, justeres, og i noen tilfeller avlyses.
  • Som det fremgår er en god del aktivitet kansellert eller endret vesentlig. Dette er fordi vi setter smittevern og -forebygging fremst, og tilpasser aktiviteten til gjeldende retningslinjer.
  • Denne terminlisten er satt opp slik at gjeldende retningslinjer om smittevern og smitteforebygging fra myndigheten kan følges. All aktivitet ut sesongen er planlagt som rene utendørsaktiviteter. Dessuten er alle aktiviteter planlagt slik at det er mulig å opprettholde 2-meters avstand mellom hver deltaker til enhver tid.
  • Buekorpset er i kontakt med både Bergen kommune ved Smittevernkontoret og Folkehelseinstituttet for løpende å kunne tilpasse aktivitetene og sikre at all aktivitet skjer på en betryggende og forsvarlig måte.
  • Rådet vil vurdere situasjonen løpende og det kan bli endringer i terminlisten, inkludert forlengelse av sesongen utover i juni eller i august måned for senere å kunne gjennomføre avlyst aktivitet.
  • Buekorps er sunt for kropp og sjel! Utendørs bevegelse og aktivitet sammen med andre jevnaldrende og dyrking av vennskap og sosialt fellesskap er spesielt viktig i denne tiden.
  • Det er viktig for oss at du stiller opp og er med, og vi kan forsikre at alt skal være trygt og forebygge smitte.
  • Lurer du på noe, kan du kontakte sjef i Nygaards Bataljon, Erik Jørgensen, mob: 951 27 559.

Velkommen skal du være!