Om bataljonen

Nygaards Bataljon er et av Bergens buekorps og er stiftet 14. juni 1857.

Nygaards Bataljon drives av guttene selv uten innblanding fra voksne. Guttene velger selv sine ledere.

“Nygaards Bataljons formål er å øve opp gutter i eksersis og disiplin ved sunn guttelek, utvikle medlemmenes medmenneskelige sinnelag, selvtillit og lederegenskaper, fremme kameratskapet og stimulere interessen for friidrett, fotball og skyting.” – Nygaards Bataljons lover § 1

På disse sidene kan du finne ulik informasjon om Nygaards Bataljon. Bruk navigasjonen over for a navigere på disse sidene.