Hederstegn

080614 Landturen 2014 (85)

Hederstegn gis til offiserer og soldater som har vist tilstrekkelig interesse og dyktighet (lovenes § 33). Samtlige hederstegn har forskjellige grenser for hvor mange ganger man kan være fraværende i løpet av en sesong og få hederstegnet tildelt. Hederstegnene blir tildelt på sesongens siste dag, landturen, sammen med andre utmerkelser, pokaler og diplomer. Det er Rådet som vedtar hvem som skal gis hederstegn.

Rosen

Rosen gis til en soldat som har tatt del i bataljonens øvelser i 2 år.

Hederlig

Etter å ha fått rosen (se ovenfor) kan vedkommende gis ett Hederlig hvert år til han har fått tre Hederliger, disse blir således kalt 1., 2. og 3. Hederlig.

Orden

Nygaards Bataljons Orden er bataljonens høyeste utmerkelse, og gis til offiserer og soldater som allerede er blitt gitt tre Hederliger (se ovenfor), således kan man tidligst få Orden etter 6 år i bataljonen.