Kategorier
Nyheter

Uniformsutlevering

Vi setter snart i gang med uniformsutleveringer foran sesongen 2020, og datoene for dette er som følger:
Tirsdag 18. februar, kl. 17:00 – 20:00
Torsdag 20. februar, kl. 17:00 – 20:00

Utleveringen finner sted i vårt lokale på Møhlenpris, Konsul Børs gate 35.
Her vil man få mulighet til å låne følgende effekter, som alle skal ha klart til første eksersisdag 7. mars:
• Uniformsjakke og uniformsbukse
• Hvit skjorte og svart slips
• Ytterjakke (svart ytre uniformsjakke)
• Bue og kogger
• Buekorpslue
• Tromme og stokker (for slagere)

Det er ønskelig at alle får hentet uniform i god tid før sesongstart, slik at det blir mindre stress for begge parter. For å låne uniformseffektene, kreves det et depositum på 400 kroner. Depositumspengene betales tilbake ved korrekt uniformsinnlevering etter sesongslutt. Merk at vi ikke har mulighet til å levere ut uniformer dersom man ikke har med depositumsbeløpet.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Sjef Erik Jørgensen, mobil: 951 27 559 eller
2. kompanisjef og depotforvalter Kristoffer Augland, mobil: 413 94 721