Kategorier
Nyheter

Rådet 2015 er valgt!

Offisersvalg i Nygaards Bataljon.
Lørdag 27. september 2014 ble det avholdt offisersvalg i Nygaards Bataljon.

Følgende personer er valgt til å lede Nygaards Bataljon gjennom korpsets 158. sesong som starter i mars 2015:

-Sjef Øivind Olsen Tombre

-1. Kompanisjef Mathias Botnen

-2. Kompanisjef Jørgen Moldestad

-Fanebærer Klaus Serck-Hanssen

-2. Løytnant Bjørn Harald Wight

-4. Løytnant Hallvar Heimdal

-Adjutant Mads Olav Flo

-Tamburmajor Nikolas Sætre

-1. Faneoffiser Wilhelm Bergesen

-2. Faneoffiser Jonathan Sætre

-3.Faneoffiser  Håvard Tombre

-Reserveoffiser Sigurd Danielsen