Kategorier
Nyheter

Underoffisersvalg

Lørdag 3. oktober skal det nye rådet sette seg ned og stemme frem Nygaards Bataljons underoffiserer for sesongen 2021. Her er informasjon om hvordan du stiller til valg:
Å være underoffiser i Nygaards Bataljon er et stort tillitsverv. Man skal utøve eksersis på et høyere nivå i gratulasjonspelotongen, uniformen blir pyntet på med en stripe eller to, og man skal gjennom sesongen fungere som offiserenes nærmeste støttespillere.

For å stille til underoffiser, ta kontakt med sjef Egil Andreas Lia på tlf.: 469 62 579, eller E-post: egil.andreas.lia@gmail.com.

Fristen for å stille er fredag 2. oktober. Fristen er absolutt.

De forskjellige underoffisersrangene er som følger:

– Troppsjef i 1. pelotong (1/1)
– Troppsjef i 3. pelotong (1/3)
– Troppsjef i 2. pelotong (1/2)
– Troppsjef i 4. pelotong (1/4)

– Oppslager
– 1. hornblåser
– Stokkebærer

– Halvtroppsjef i 1. pelotong (2/1)
– Halvtroppsjef i 3. pelotong (2/3)
– Halvtroppsjef i 2. pelotong (2/2)
– Halvtroppsjef i 4. pelotong (2/4)

– 2. hornblåser

– Sistesoldat i 4. pelotong (3/4) (2 stykker)
– Sistesoldat i 2. pelotong (3/2) (2 stykker)
– Sistesoldat i 3. pelotong (3/3)
– Sistesoldat i 1. pelotong (3/1)

– Sisteslager (2 stykker)

Godt valg!

Beste Nygaardshilsen
Rådet 2021