Kategorier
Nyheter

Nytt råd er valgt!

Offisersvalget for sesongen 2018 ble holdt 9. september.

Resultatet fra valget er følgende:

Sjef Bjørn Harald Wight (valgt på et tidligere rådsmøte)
1. kompanisjef Nikolas Sætre
2. kompanisjef Mads Olav Flo
Fanebærer Gabriel Sætre
2. løytnant Egil Lia
4. løytnant Håvard Tombre
Adjutant Erik Jørgensen
1. faneoff. Tobias Fredriksen
2. faneoff. Gjermund Karlsbakk
3. faneoff. Kristoffer Augland
Reserveoffiser, tamburmajor og underoffiserer velges senere