Kategorier
Nyheter

Rådet 2017 er valgt

Lørdag 3. september ble det holdt valg for rådet som skal lede bataljonen gjennom jubileumssesongen 2017.

De nyvalgte offiserene er:

Sjef: Jørgen Moldestad (valgt av rådet 2016 på eget rådsmøte)
1. kompanisjef: Bjørn Wight
2. kompanisejef: Nikolas Sætre
Fanebærer: Jan Fredrik De Leeuw
2. løytnant: Mads Olav Flo
4. løytnant: Håvard Tombre
Adjutant: Anders Charles Larsen
Tamburmajor: Erlend Tombre
1. faneoffiser: Gabriel Sætre
2. faneoffiser: Egil Lia
3. faneoffiser: Endre Skaar Waage
Reserveoffiser: Jimmy Sjurseth Ullmark