Kategorier
Nyheter

Underoffisersvalg for sesongen 2015

Rådet skal snart velge underoffiserer (troppsjefer, halvtroppsjefer, sistesoldater og underoffiserer blant slagerne) for sesongen 2015.

Følgende skal velges:

▪ 4 troppsjefer (1/1, 1/3, 1/2 og 1/4)
▪ 4 halvtroppsjef (2/1, 2/3, 2/2 og 2/4)
▪ 6 Sistesoldater: (2 stk. 3/4, 2 stk 3/2, og 3/3 og 3/1)
▪ 1 oppslager
▪ 2 sisteslagere
▪ Eventuelle hornblåsere
Alle medlemmer i bataljonen kan stille til underoffiser, men man bør være fylt 10 år
og ha vært med i minst 3 sesonger for å kunne ha mulighet til å bli valgt, men dette er
ikke et krav. Du kan fortsatt stille om du er yngre og/eller har gått i mindre enn 3
sesonger.
For å stille må du sende en melding til Rådet med informasjon om hva du ønsker å
stille til. Du kan stille til så mange verv du vil. Ved utvelgelsen legger Rådet vekt på
alder, dyktighet, hederstegn og tidligere rang ved valg av underoffiserer. Følgende
skal velges
Melding om å stille sender du på e-post til sjefen@nygaards.no eller på SMS til sjef
Øyvind O. Tombre (mob: 992 27 359​) og 1. kompanisjef Mathias Botnen (mob: 466
13 648​).
Send inn melding om hva du stiller til så snart som mulig! Rådet velger underoffiserer
i midten av februar.
Med beste nygaardshilsen
Rådet 2015