Kategorier
Nyheter

Rådet 2014 er valgt!

Offisersvalg i Nygaards Bataljon Lørdag 31. august 2013 ble det avholdt offisersvalg i Nygaards Bataljon.

Følgende personer er valgt til å lede Nygaards Bataljon gjennom korpsets 157. sesong som starter 15. mars 2014:

-Sjef André Jørgensen

-1. Kompanisjef Øivind Olsen Tombre

-2. Kompanisjef Mathias Botnen

-Fanebærer Stian Romslo

-2. Løytnant Sigurd Danielsen

-4. Løytnant Jørgen Moldestad

-Adjutant Bjørn Harald Wight

-Tamburmajor Nikolas Sætre

-1. Faneoffiser Klaus Serck-Hanssen

-2. Faneoffiser Mads Olav Flo

-3.Faneoffiser  Jonathan Sætre

-Reserveoffiser Halvard Heimdal