Kategorier
Nyheter

Dette er de nye offiserene

Lørdag 5. september ble det avholdt et vellykket offisersvalg i Nygårdsparken. Det var totalt 45 Nygaardsgutter som møtte opp og avga sine stemmer. Her er resultatene fra valget:

Sjef Egil Andreas Lia
1. kompanisjef Kaspar Augland
2. kompanisjef Erik Kleivdal
Fanebærer Gjermund Karlsbakk
2. løytnant Linus Paule Hage
4. løytnant Erik Winther-Sørensen
Adjutant Ask Hansen Viste
Tamburmajor Magnus Jebsen Lynngård
1. faneoffiser Norman Gullaksen
2. faneoffiser Mikkel Høgh Arnesen
3. faneoffiser Adrian Buanes
Reserveoffiser Patrick Morken

Vi gratulerer de nyvalgte offiserene, og ser frem til neste sesong med et smil om munnen!