Struktur

Nygaards Bataljon har to kompanier med to pelotonger i hver. Hver av de fire pelotongene består av et ubestemt antall soldater og ledes av en løytnant. I tillegg har pelotongene underoffiserer, det vil si soldater med litt høyere rang en vanlige menige. Disse er en troppsjef, en halvtroppsjef og en eller to sistesoldater (fork. brukes; eks. 2/3 = halvtropp i 3. pelotong).


Slagernes løytnant kalles tamburmajor og troppsjefen kalles oppslager. I tillegg er det en fanegarde med fanebærer og faneoffiserer. (Se ill. til høyre.)


Ved marsjering går sjef og adjutant først, etterfulgt av fanegarde, 1. kompani (1. og 2. pelotong), slagerne og 2. kompani (3. og 4. pelotong). Pelotongene marsjerer på to geledd. (Se ill. til høyre.)


Rangordningen blant offiserene er som følger: Sjef, 1. løytnant ( = 1. kompanisjef), 3. løytnant ( = 2. kompanisjef), fanebærer, 2. løytnant, 4. løytnant, adjutant, tamburmajor, 1. faneoffiser, 2. faneoffiser, reserveoffiser, (evt. andre faneoffiserer).


Videre følger rangordningen blant underoffiserene således: 1/1, 1/3, oppslager, 1/2, 1/4, 2/1, 2/3, 2/2, 2/4, 3/4 (x2), 3/2 (x2), 3/3, 3/1, menig (soldat/slager).