2021

Rådet 2021

 • Sjef Egil Andreas Lia
 • 1. kompanisjef Kaspar Augland
 • 2. kompanisjef Erik Kleivdal
 • Fanebærer Gjermund Karlsbakk
 • 2. løytnant Linus Paule Hage
 • 4. løytnant Erik Winther-Sørensen
 • Adjutant Ask Hansen Viste
 • Tamburmajor Magnus Jebsen Lynngård
 • 1. faneoffiser Norman Gullaksen
 • 2. faneoffiser Mikkel Høgh Arnesen
 • 3. faneoffiser Adrian Buanes
 • Reserveoffiser Patrick Morken