2020

Rådet 2020

 • Sjef Erik Jørgensen
 • 1. kompanisjef Egil Andreas Lia
 • 2. kompanisjef Kristoffer Augland
 • Fanebærer Gjermund Karlsbakk
 • 2.løytnant Jimmy Sjurseth Ulmark 
 • 4.løytnant Kaspar Augland 
 • Adjutant Erik Kleivdal
 • Tamburmajor Magnus J. Lynngård 
 • 1.faneoffiser Jørgen Magne Furset 
 • 2.faneoffiser Norman Gullaksen 
 • 3.faneoffiser Linus Paule Hage 
 • Reserveoffiser Erik Winther-Sørensen