2012

Rådet 2012

 • Sjef Mads William Worren Bøkan
 • 1. kompanisjef Ivar Skorpen Johnsen
 • 2. kompanisjef André Jørgensen
 • Fanebærer Steinn-Roar Valberg
 • 2. løytnant Øivind Olsen Tombre
 • 4. løytnant Christoffer Gjøsund
 • Adjutant Mathias Botnen
 • Tamburmajor Jørgen Moldestad
 • 1. faneoffiser Adrian Skrolsvik Storeide
 • 2. faneoffiser Sigurd Danielsen
 • 3. faneoffiser Stian Romslo
 • Reserveoffiser Klaus Serck-Hanssen