2019

Rådet 2019

 • Sjef Nikolas Sætre
 • 1. kompanisjef Erik Jørgensen
 • 2. kompanisjef Egil Andreas Lia
 • Fanebærer Jimmy Sjurset Ulmark
 • 2. løytnant Tobias Fredriksen
 • 4. løytnant Gjermund Karlsbakk
 • Adjutant Kristoffer Augland
 • Tamburmajor Jonathan Sætre
 • 1. faneoffiser Erik Kleivdal
 • 2. faneoffiser Erik Winther-Sørensen
 • 3. faneoffiser Kaspar Augland
 • Reserveoffiser Norman Gullaksen