2013

Rådet 2013

 
 • Sjef Ivar Skorpen Johnsen
 • 1. kompanisjef André Jørgensen
 • 2. kompanisjef Øivind Olsen Tombre
 • Fanebærer Steinn-Roar Valberg
 • 2. løytnant Mathias Botnen
 •  4. løytnant Stian Romslo
 •  Adjutant Sigurd Danielsen
 • Tamburmajor Jørgen Moldestad
 • 1. faneoffiser Christoffer Gjøsund
 • 2. faneoffiser Klaus Serck-Hanssen
 • 3. faneoffiser Mads Olav Flo
 • Reserveoffiser Jonathan Sæthre