2011

 • Sjef Sebastian Bergeton Sandtorv
 • 1. kompanisjef Mads William Worren Bøkan
 • 2. kompanisjef Ivar Skorpen Johnsen
 • Fanebærer Lars Edvard Ziel Opsvik
 • 2. løytnant Christian Jakobsen
 • 4. løytnant Rickard Hole Falck
 • Adjutant André Jørgensen
 • Tamburmajor Andreas Amundsen
 • 1. faneoffiser Steinn-Roar Valberg
 • 2. faneoffiser Christoffer Gjøsund
 • 3. faneoffiser Adrian Skrolsvik Storeide
 • Reserveoffiser Øivind Olsen Tombre