2010

 • Sjef Andreas Amundsen Tøsse
 • 1. kompanisjef Sebastian Bergeton Sandtorv
 • 2. kompanisjef Mads William Worren Bøkan
 • Fanebærer Lars Edvard Ziel Opsvik
 • 2. løytnant Ivar Skorpen Johnsen
 • 4. løytnant Andreas Amundsen
 • Adjutant Christian Jakobsen
 • Tamburmajor Chris Remi Andersen
 • 1. faneoffiser Rickard Hole Falck
 • 2. faneoffiser Andreas Hellevik
 • 3. faneoffiser Ole Andreas Sæbø Jensen
 • Reserveoffiser Steinn-Roar Valberg