2009

 • Sjef Ole Marius Pallesen Knudsen
 • 1. kompanisjef Andreas Amundsen Tøsse
 • 2. kompanisjef Sebastian Bergeton Sandtorv
 • Fanebærer Anders Njøsen
 • 2. løyntnant Ivar Skorpen Johnsen
 • 4. løyntnant Jørgen Sverin Breck-Einarsen
 • Adjutant Mads Wiliam Worren Bøkan
 • Tamburmajor Chris Remi Andersen
 • 1. faneoffiser Andreas Amundsen
 • 2. faneoffiser Richard Hole Falck
 • 3. faneoffiser Christoffer Gjøsund
 • 4. faneoffiser Christian Jacobsen
 • Reseveoffiser Pål-Erik Lund