2018

Rådet 2018

 • Sjef Bjørn Harald Stene Wight
 • 1. kompanisjef Nikolas Sætre
 • 2. kompanisjef Mads Olav Flo
 • Fanebærer Gabriel Sætre
 • 2. løytnant Egil Lia
 • 4. løytnant Håvard Olsen Tombre
 • Adjutant Erik Jørgensen
 • Tamburmajor Ole Johan Laading
 • 1. faneoffiser Tobias Fredriksen
 • 2. faneoffiser Gjermund Karlsbakk
 • 3. faneoffiser Kristoffer Augland
 • Reserveoffiser Jimmy Sjurseth Ulmark