2017

Rådet 2017

 • Sjef Jørgen Moldestad
 • 1. kompanisjef Bjørn Harald Stene Wight
 • 2. kompanisjef Nikolas Sætre
 • Fanebærer Jan Fredrik De Leeuw 
 • 2. løytnant Mads Olav Flo
 • 4. løytnant Håvard Olsen Tombre
 • Adjutant Anders Charles Larsen
 • Tamburmajor Erlend Olsen Tombre
 • 1. faneoffiser Gabriel Sætre
 • 2. faneoffiser Egil Lia 
 • 3. faneoffiser Endre Skaar Waage
 • Reserveoffiser Jimmy Sjurseth Ulmark